ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Klamoš

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Klamoš
(4) Adresa sídla:
Klamoš 26
50351 Klamoš
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
297168575/0300
(CZ45 0300 0000 0002 9716 8575)
(6) IČ: Nápověda
00268925
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570168
   Zkratka subjektu:
Klamos
(4) Email:
klamos@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.klamos.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724183049
[mobilní]
+420495486105
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  16:00 - 19:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 12:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: jcharova@czp, poslední úprava: 18.10.2022 09:31:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English