ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KOSIČKY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KOSIČKY
(4) Adresa sídla:
Kosičky 1
50365 Kosičky
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080850359/0800
(CZ06 0800 0000 0010 8085 0359)
(6) IČ: Nápověda
00268941
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570184
   Zkratka subjektu:
Kosicky
(4) Email:
obec.kosicky@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kosicky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420777751066
[mobilní]
+420495499010
[stolní]
+420495499425
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 22.08.2015 17:45:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English