ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KRATONOHY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KRATONOHY
(4) Adresa sídla:
Kratonohy 31
50324 Kratonohy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
3028244/0300
(CZ21 0300 0000 0000 0302 8244)
(6) IČ: Nápověda
00268968
(7) DIČ: Nápověda
CZ00268968
    Kód obce:
570206
   Zkratka subjektu:
Kratonohy
(4) Email:
obec@kratonohy.cz
[oficiální]
kancelar@kratonohy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kratonohy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495490865
[stolní]
+420495451617
[stolní]
+420495451617
[fax]
+420724183744
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 08:00 - 11:30
  13:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English