ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KUNČICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KUNČICE
(4) Adresa sídla:
Kunčice 1
50315 Kunčice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/8040
(CZ63 8040 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00268976
(7) DIČ: Nápověda
CZ00268976
    Kód obce:
570214
   Zkratka subjektu:
Kuncice
(4) Email:
kuncice@nechanicko.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kuncice.info
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495441108
[stolní]
+420495441645
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 13:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 30.11.2015 15:50:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English