ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LIBNÍKOVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LIBNÍKOVICE
(4) Adresa sídla:
Libníkovice 40
50346 Libníkovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080844389/0800
(CZ79 0800 0000 0010 8084 4389)
(6) IČ: Nápověda
45978131
(7) DIČ: Nápověda
CZ45978131
    Kód obce:
570257
   Zkratka subjektu:
Lbnikovice
(4) Email:
libnikovice@gmail.com
[oficiální]
podatelna@libnikovice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.libnikovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420776018319
[mobilní]
+420495431065
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.03.2015 04:07:27
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English