ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Librantice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Librantice
(4) Adresa sídla:
Librantice 80
50346 Librantice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
45978140
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570265
   Zkratka subjektu:
Librantice
(4) Email:
oulibrantice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.librantice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495431905
[stolní]
+420724183065
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:00 - 20:00
Úterý: 08:00 - 14:00
Čtvrtek: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:14:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English