ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LIBŘICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LIBŘICE
(4) Adresa:
Libřice 62
50344 Libřice
(5) Bankovní spojení:
28621511/0100
(CZ68 0100 0000 0000 2862 1511)
[Komerční banka]
(6) IČ: Nápověda
00653322
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570273
   Zkratka subjektu:
Librice
(4) Email:
obec.librice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec.librice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495431002
[stolní]
+420723245831
[mobilní]
+420495431002
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 16:15:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English