ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LOCHENICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LOCHENICE
(4) Adresa:
Lochenice 83
50302 Lochenice
(5) Bankovní spojení:
1080841399/0800
(CZ08 0800 0000 0010 8084 1399)
(6) IČ: Nápověda
00269069
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570311
   Zkratka subjektu:
Lochenice
(4) Email:
lochenice@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-lochenice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724184491
[mobilní]
+420495582568
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:30 - 19:30
 
garant dat: adm_Lochenice@czp, poslední úprava: 25.08.2010 09:30:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English