ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LUŽEC N/CIDLINOU

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LUŽEC N/CIDLINOU
(4) Adresa sídla:
Lužec nad Cidlinou 203
50362 Lužec nad Cidlinou
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080815369/0800
(CZ53 0800 0000 0010 8081 5369)
(6) IČ: Nápověda
00653403
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570362
   Zkratka subjektu:
LzcCdlinou
(4) Email:
obec@luzecnadcidlinou.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.luzecnadcidlinou.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495482103
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: adm_LzcCdlinou@czp, poslední úprava: 26.02.2019 09:55:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English