ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC MĚNÍK

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC MĚNÍK
(4) Adresa sídla:
Měník 43
50364 Měník
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080775379/0800
(CZ76 0800 0000 0010 8077 5379)
(6) IČ: Nápověda
00269131
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570397
   Zkratka subjektu:
Menik
(4) Email:
ou@menik.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.menik.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495493851
[stolní]
+420495493951
[fax]
+420724183044
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 19:30
Čtvrtek: 19:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 10.09.2013 19:15:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English