ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC NOVÉ MĚSTO

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC NOVÉ MĚSTO
(4) Adresa:
Nové Město 79
50351 Nové Město
(5) Bankovní spojení:
1080791379/0800
(CZ17 0800 0000 0010 8079 1379)
(6) IČ: Nápověda
00269239
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570494
   Zkratka subjektu:
NoveMesto
(4) Email:
posta@obecnovemesto.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecnovemesto.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725086600
[mobilní]
+420495486042
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 04.01.2013 19:30:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English