ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC OSICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC OSICE
(4) Adresa sídla:
Osice 117
50326 Osice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080811309/0800
(CZ63 0800 0000 0010 8081 1309)
(6) IČ: Nápověda
00653381
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570532
   Zkratka subjektu:
Osice
(4) Email:
ouosice@email.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.osice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724183723
[mobilní]
+420495451823
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 12:00
  18:00 - 20:00
Úterý: 09:00 - 11:00
Středa: 18:00 - 20:00
Čtvrtek: 09:00 - 12:00
 
garant dat: ePusa@czp, poslední úprava: 16.06.2010 18:39:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English