ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC PETROVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC PETROVICE
(4) Adresa:
Petrovice 104
50355 Petrovice
(5) Bankovní spojení:
1080779329/0800
(CZ29 0800 0000 0010 8077 9329)
(6) IČ: Nápověda
00269301
(7) DIČ: Nápověda
CZ00269301
    Kód obce:
570567
   Zkratka subjektu:
PtroviceHr
(4) Email:
50355.petrovice@email.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://petrovice.eu/podatelna.php
[podatelna]
http://ou-petrovice.wz.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495445126
[stolní]
+420773119490
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 20:00
Pátek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: adm_PtroviceHr@czp, poslední úprava: 21.11.2014 10:58:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English