ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Převýšov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Převýšov
(4) Adresa:
Převýšov 89
50351 Převýšov
(5) Bankovní spojení:
1080839379/0800
(CZ34 0800 0000 0010 8083 9379)
(6) IČ: Nápověda
00269387
(7) DIČ: Nápověda
CZ00269387
    Kód obce:
570681
   Zkratka subjektu:
Prevysov
(4) Email:
ouprevysov@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.prevysov.cz/
[podatelna]
http://www.prevysov.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495486041
[fax]
+420495486041
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:28:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English