ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC RADÍKOVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC RADÍKOVICE
(4) Adresa sídla:
Radíkovice 28
50327 Radíkovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080776339/0800
(CZ55 0800 0000 0010 8077 6339)
(6) IČ: Nápověda
45978786
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570711
   Zkratka subjektu:
Radikovice
(4) Email:
radikovice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.radikovice.net
[oficiální]
(4) Telefon:
+420498773945
[stolní]
+420603242984
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 19:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 26.08.2013 18:00:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English