ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC RADOSTOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC RADOSTOV
(4) Adresa:
Radostov 53
50327 Radostov
(5) Bankovní spojení:
35426511/0100
(CZ43 0100 0000 0000 3542 6511)
(6) IČ: Nápověda
45978671
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570729
   Zkratka subjektu:
Radostov
(4) Email:
obec@radostov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.radostov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420775783231
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 18:00
  18:00 - 19:00
 
garant dat: jkohout@czp, poslední úprava: 23.05.2017 23:42:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English