ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Roudnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Roudnice
(4) Adresa sídla:
Roudnice 100
50327 Roudnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080831369/0800
(CZ91 0800 0000 0010 8083 1369)
(6) IČ: Nápověda
00269433
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570745
   Zkratka subjektu:
Roudnice
(4) Email:
ouroudnice@iol.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.obecroudnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
602108486
[mobilní]
495451322
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  15:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 15:00 - 18:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: adm Roudnice@czp, poslední úprava: 17.02.2015 09:27:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English