ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC SKALICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC SKALICE
(4) Adresa:
Skalice 32
50303 Skalice
(5) Bankovní spojení:
1080824329/0800
(CZ51 0800 0000 0010 8082 4329)
(6) IČ: Nápověda
00269492
(7) DIČ: Nápověda
CZ00269492
    Kód obce:
570800
   Zkratka subjektu:
SkaliceHr
(4) Email:
obec.skalice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.skalice.info
[oficiální]
(4) Telefon:
+420607969486
[mobilní]
+420495422721
[stolní]
+420495422721
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 11:00 - 19:00
Středa: 10:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:08:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English