ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sloupno

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sloupno
(4) Adresa:
Sloupno 47
50353 Sloupno
(5) Bankovní spojení:
28322511/0100
(CZ49 0100 0000 0000 2832 2511)
(6) IČ: Nápověda
00653411
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570851
   Zkratka subjektu:
SloupnoHr
(4) Email:
obec.sloupno@volny.cz
[oficiální]
obec@sloupno.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sloupno.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724187498
[mobilní]
+420495493647
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 14:00
Středa: 08:00 - 14:00
Čtvrtek: 18:00 - 19:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:15:46
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English