ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ŠAPLAVA

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ŠAPLAVA
(4) Adresa:
Šaplava 3
50353 Šaplava
(5) Bankovní spojení:
1080788399/0800
(CZ64 0800 0000 0010 8078 8399)
(6) IČ: Nápověda
00269689
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
571016
   Zkratka subjektu:
Saplava
(4) Email:
saplava@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.novobydzovsko.cz/saplava
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495496291
[stolní]
+420603591681
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 19:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:24:22
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English