ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC TŘESOVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC TŘESOVICE
(4) Adresa sídla:
Třesovice 30
50315 Třesovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080768339/0800
(CZ36 0800 0000 0010 8076 8339)
(6) IČ: Nápověda
00269727
(7) DIČ: Nápověda
CZ00269727
    Kód obce:
571059
   Zkratka subjektu:
TrsoviceHr
(4) Email:
obec.tresovice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.nechanicko.cz/tresovice/index.php?nid=657&lid=CZ&oid=21197
[řešení životních situací]
http://www.nechanicko.cz/tresovice/index.php?nid=657&lid=CZ&oid=21200
[podatelna]
http://www.nechanicko.cz/tresovice
[oficiální]
(4) Telefon:
+420498773907
[stolní]
+420724183051
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17:00 - 19:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:09:22
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English