ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VINARY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VINARY
(4) Adresa sídla:
Vinary 70
50353 Vinary
(4) Doručovací adresa:
Vinary 24
50353 Smidary
(5) Bankovní spojení:
1080792339/0800
(CZ93 0800 0000 0010 8079 2339)
(6) IČ: Nápověda
00269751
(7) DIČ: Nápověda
CZ00269751
    Kód obce:
571083
   Zkratka subjektu:
VinaryHr
(4) Email:
vinary@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vinary.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420736601096
[mobilní]
+420495496230
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:45 - 19:15
Středa: 16:45 - 19:15
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English