ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VYSOKÁ NAD LABEM
(4) Adresa sídla:
Vysoká nad Labem 22
50331 Vysoká nad Labem
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080784339/0800
(CZ74 0800 0000 0010 8078 4339)
(6) IČ: Nápověda
00269786
(7) DIČ: Nápověda
CZ00269786
    Kód obce:
571113
   Zkratka subjektu:
VyskaLabem
(4) Email:
info@vysoka-nad-labem.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vysoka-nad-labem.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495580101
[fax]
+420725081339
[mobilní]
+420495580130
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 09.09.2013 11:47:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English