ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bousov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bousov
(4) Adresa:
Bousov 49
53843 Bousov
(5) Bankovní spojení:
150349021/0600
(CZ66 0600 0000 0001 5034 9021)
(6) IČ: Nápověda
00654655
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
571237
   Zkratka subjektu:
Bousov
(4) Email:
info@bousov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bousov.cz
[oficiální]
http://www.bousov.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420469690157
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:30 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 12:28:01
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English