ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Krásné

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Krásné
(4) Adresa sídla:
Krásné 15
53825 Krásné
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00270326
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
571652
   Zkratka subjektu:
Krasne
(4) Email:
starosta@obeckrasne.cz
[oficiální]
hospodar.krasne@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obeckrasne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
724186760
[mobilní]
731418274
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 08:00 - 19:00
 
garant dat: mnepovim@czp, poslední úprava: 25.01.2020 08:55:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English