ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Leštinka

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Leštinka
(4) Adresa:
Leštinka 30
53973 Leštinka
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00270377
(7) DIČ: Nápověda
CZ00270377
    Kód obce:
571709
   Zkratka subjektu:
Lestinka
(4) Email:
ou.lestinka@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.lestinka.unas.cz/doc/urednideska/reseni_zivotnich_situaci.pdf
[řešení životních situací]
http://wc3b2q3
[podatelna]
http://www.lestinka.unas.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420469351336
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:30 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:21:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English