ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Luže

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Luže
(4) Adresa sídla:
náměstí Plk. Josefa Koukala 1
53854 Luže
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1141632399/0800
(CZ87 0800 0000 0011 4163 2399)
(6) IČ: Nápověda
00270440
(7) DIČ: Nápověda
CZ00270440
    Kód obce:
571776
   Zkratka subjektu:
LUZE
(4) Email:
mestskyurad@luze.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.luze.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420469671101
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 11:30
  12:00 - 16:30
Středa: 07:30 - 11:30
  12:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:51:26
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English