ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Perálec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Perálec
(4) Adresa:
Perálec 24
53944 Perálec
(5) Bankovní spojení:
1141645309/0800
(CZ38 0800 0000 0011 4164 5309)
[Česká spořitelna a.s.Proseč]
1141645309/0800
(CZ38 0800 0000 0011 4164 5309)
[Česká spořitelna a.s.Proseč]
1141645309/0800
(CZ38 0800 0000 0011 4164 5309)
[Česká spořitelna a.s.Proseč]
1141645309/0800
(CZ38 0800 0000 0011 4164 5309)
[Česká spořitelna a.s.Proseč]
(6) IČ: Nápověda
00270661
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
572004
   Zkratka subjektu:
Peralec
(4) Email:
info@peralec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.peralec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420469321210
[stolní]
+420724180911
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 20:00
 
garant dat: adm_Peralec@czp, poslední úprava: 09.08.2019 08:39:35
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English