ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KYJE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KYJE
(4) Adresa sídla:
Kyje 49
50713 Kyje
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
24526541/0100
(CZ69 0100 0000 0000 2452 6541)
(6) IČ: Nápověda
00578428
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
572047
   Zkratka subjektu:
Kyje
(4) Email:
obec.kyje@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://kyje.webz.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725081048
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 20:00
Sobota: 08:30 - 09:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 13.02.2014 19:15:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English