ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vrbice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vrbice
(4) Adresa:
Vrbice 25
50703 Vrbice
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00578649
(7) DIČ: Nápověda
CZ00578649
    Kód obce:
572128
   Zkratka subjektu:
VrbiceJi
(4) Email:
obec.vrbice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vrbice-jc.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420723948104
[mobilní]
+420493555187
[stolní]
+420493555187
[fax]
    Úřední hodiny:
Pátek: 17:00 - 18:00
  19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:08:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English