ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sekeřice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sekeřice
(4) Adresa sídla:
Sekeřice 8
50703 Sekeřice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
25924541/0100
(CZ67 0100 0000 0000 2592 4541)
(6) IČ: Nápověda
00578550
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
572144
   Zkratka subjektu:
Sekerice
(4) Email:
ou.sekerice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.eudeska.cz/radnice/index.php?id=sekerice4456ff119febf
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493595141
[stolní]
+420603897520
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 17:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 19.03.2012 12:40:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English