ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Skuteč

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Skuteč
(4) Adresa sídla:
Palackého náměstí 133
53973 Skuteč
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00270903
(7) DIČ: Nápověda
CZ00270903
    Kód obce:
572241
   Zkratka subjektu:
SKUTEC
(4) Email:
podatelna@skutec.cz
[podatelna]
mesto@skutec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.skutec.cz/view.php?cisloclanku=2006060001#13
[řešení životních situací]
http://www.skutec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420469326409
[fax]
+420469326403
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:00
  12:00 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 23.10.2012 10:15:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English