ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vrbatův Kostelec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vrbatův Kostelec
(4) Adresa sídla:
Vrbatův Kostelec 42
53956 Vrbatův Kostelec
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1141628349/0800
(CZ21 0800 0000 0011 4162 8349)
(6) IČ: Nápověda
00271195
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
572535
   Zkratka subjektu:
VrbtvKstlc
(4) Email:
vrbatuvkostelecou@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vrbatuvkostelec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420469350345
[fax]
+420469350345
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 10:00 - 17:00
Čtvrtek: 10:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 24.05.2012 14:10:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English