ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bašnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bašnice
(4) Adresa sídla:
Bašnice 3
50801 Bašnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
168230125/0300
(CZ47 0300 0000 0001 6823 0125)
3725541/0100
(CZ76 0100 0000 0000 0372 5541)
(6) IČ: Nápověda
00271314
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
572667
   Zkratka subjektu:
Basnice
(4) Email:
basnice@podchlumi.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://podchlumi.cz/basnice
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493699262
[stolní]
+420606360172
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 20:00
  19:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:51:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English