ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Cerekvice nad Bystřicí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Cerekvice nad Bystřicí
(4) Adresa sídla:
Cerekvice nad Bystřicí 53
50777 Cerekvice nad Bystřicí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
103281132/0300
(CZ16 0300 0000 0001 0328 1132)
(6) IČ: Nápověda
00271438
(7) DIČ: Nápověda
CZ00271438
    Kód obce:
572781
   Zkratka subjektu:
CrkvcBystr
(4) Email:
ou@cerekvice.cz
[oficiální]
starosta@cerekvice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.cerekvice.cz/index.php?nid=553&lid=CZ&oid=10519
[podatelna]
http://www.cerekvice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724137271
[mobilní]
+420493696195
[fax]
+420493696023
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: adm_CrkvcBystr@czp, poslední úprava: 11.10.2019 10:43:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English