ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dětenice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dětenice
(4) Adresa sídla:
Dětenice 141
50724 Dětenice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00271471
(7) DIČ: Nápověda
CZ00271471
    Kód obce:
572829
   Zkratka subjektu:
Detenice
(4) Email:
detenice@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://detenice@iol.cz
[podatelna]
http://www.obecdetenice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493593360
[stolní]
+420493596007
[stolní]
+420493596007
[fax]
+420725081036
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:59:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English