ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Holín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Holín
(4) Adresa sídla:
Holín 10
50601 Holín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
6926541/0100
(CZ76 0100 0000 0000 0692 6541)
(6) IČ: Nápověda
00271543
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
572900
   Zkratka subjektu:
Holin
(4) Email:
obecholin@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420724180942
[mobilní]
+420493532788
[fax]
+420493532788
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
Středa: 13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:24:20
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English