ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Holovousy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Holovousy
(4) Adresa:
Holovousy 39
50801 Holovousy
(5) Bankovní spojení:
1161199369/0800
(CZ69 0800 0000 0011 6119 9369)
(6) IČ: Nápověda
00271551
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
572918
   Zkratka subjektu:
Holovousy
(4) Email:
obec@holovousy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.holovousy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420730519017
[mobilní]
+420493691538
[stolní]
+420730519013
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
Úterý: 15:00 - 17:00
 
garant dat: adm_Holovousy@czp, poslední úprava: 03.04.2017 10:27:26
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English