ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chomutice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chomutice
(4) Adresa sídla:
Chomutice 4
50753 Chomutice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
4621541/0100
(CZ70 0100 0000 0000 0462 1541)
(6) IČ: Nápověda
00271594
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
572969
   Zkratka subjektu:
Chomutice
(4) Email:
ou-chomutice@jicin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.podchlumí/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602619800
[mobilní]
+420493691725
[fax]
+420493691725
[stolní]
+420493539396
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 12:00
Středa: 07:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 23.10.2013 10:31:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English