ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KONECCHLUMÍ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KONECCHLUMÍ
(4) Adresa sídla:
Konecchlumí 81
50705 Konecchlumí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
6627541/0100
(CZ57 0100 0000 0000 0662 7541)
(6) IČ: Nápověda
00271691
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573051
   Zkratka subjektu:
Knecchlumi
(4) Email:
oukonecchlumi@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.konecchlumi-obec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420606545267
[mobilní]
+420493597148
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:04:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English