ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC STARÝ BYDŽOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC STARÝ BYDŽOV
(4) Adresa sídla:
Starý Bydžov 13
50357 Starý Bydžov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
27426511/0100
(CZ55 0100 0000 0000 2742 6511)
(6) IČ: Nápověda
00653420
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573132
   Zkratka subjektu:
StryBydzov
(4) Email:
ousb@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.starybydzov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495493328
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
Čtvrtek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 26.02.2014 13:03:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English