ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LUKAVEC U HOŘIC

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LUKAVEC U HOŘIC
(4) Adresa:
Lukavec u Hořic 120
50801 Lukavec u Hořic
(5) Bankovní spojení:
10626541/0100
(CZ85 0100 0000 0000 1062 6541)
(6) IČ: Nápověda
00271781
(7) DIČ: Nápověda
CZ00271781
    Kód obce:
573141
   Zkratka subjektu:
LkvecHoric
(4) Email:
obec@lukavec.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.lukavec.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493621791
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 15:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.06.2013 18:01:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English