ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lužany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lužany
(4) Adresa:
Lužany 144
50706 Lužany
(5) Bankovní spojení:
1161639379/0800
(CZ68 0800 0000 0011 6163 9379)
(6) IČ: Nápověda
00271799
(7) DIČ: Nápověda
CZ00271799
    Kód obce:
573159
   Zkratka subjektu:
Luzany
(4) Email:
urad@luzany.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.luzany.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725082486
[mobilní]
+420493597178
[fax]
+420493597178
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:38:20
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English