ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Markvartice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Markvartice
(4) Adresa sídla:
Markvartice 59
50742 Markvartice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
4824541/0100
(CZ55 0100 0000 0000 0482 4541)
(6) IČ: Nápověda
00271802
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573167
   Zkratka subjektu:
Mrkvartic
(4) Email:
markvartice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://markvartice.wz.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
493577117
[stolní]
493577117
[fax]
724180461
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 16:00
 
garant dat: ePusa@czp, poslední úprava: 16.06.2010 20:06:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English