ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zelenecká Lhota

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zelenecká Lhota
(4) Adresa:
Zelenecká Lhota 8
50723 Zelenecká Lhota
(5) Bankovní spojení:
11725541/0100
(CZ64 0100 0000 0000 1172 5541)
(6) IČ: Nápověda
00271829
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573183
   Zkratka subjektu:
ZlnckLhota
(4) Email:
zelenecka.lhota@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420493598735
[stolní]
+420721092117
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:30 - 18:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 11.04.2012 07:40:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English