ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC MLADĚJOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC MLADĚJOV
(4) Adresa sídla:
Mladějov 45
50745 Mladějov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
4525541/0100
(CZ36 0100 0000 0000 0452 5541)
(6) IČ: Nápověda
00271845
(7) DIČ: Nápověda
CZ00271845
    Kód obce:
573205
   Zkratka subjektu:
Mladejov
(4) Email:
mladejov@craj.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://mladejov.e-obec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724811696
[mobilní]
+420493576379
[fax]
+420493576116
[stolní]
+420493576116
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:12:29
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English