ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rohoznice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rohoznice
(4) Adresa:
Rohoznice 1
50771 Rohoznice
(5) Bankovní spojení:
1162549359/0800
(CZ29 0800 0000 0011 6254 9359)
(6) IČ: Nápověda
00578525
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573221
   Zkratka subjektu:
RhozniceJi
(4) Email:
ou.rohoznice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420731273961
[mobilní]
+420493693367
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 06:00 - 12:30
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 06.08.2013 11:00:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English