ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Šárovcova Lhota

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Šárovcova Lhota
(4) Adresa:
Šárovcova Lhota 80
50759 Šárovcova Lhota
(5) Bankovní spojení:
26628541/0100
(CZ90 0100 0000 0000 2662 8541)
(6) IČ: Nápověda
00578614
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
573256
   Zkratka subjektu:
SrvcvLhota
(4) Email:
obec@sarovcova-lhota.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sarovcova-lhota.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420733668384
[mobilní]
+420739069725
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 25.04.2012 15:20:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English