ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Osek

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Osek
(4) Adresa sídla:
Osek 25
50743 Osek
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
25123541/0100
(CZ44 0100 0000 0000 2512 3541)
(6) IČ: Nápověda
00578487
(7) DIČ: Nápověda
CZ00578487
    Kód obce:
573264
   Zkratka subjektu:
OsekJi
(4) Email:
osek@craj.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.craj.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493571785
[stolní]
+420493571785
[fax]
+420723320019
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:11:29
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English