ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Svatojanský Újezd

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Svatojanský Újezd
(4) Adresa:
Svatojanský Újezd 54
50781 Svatojanský Újezd
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00578606
(7) DIČ: Nápověda
CZ00578606
    Kód obce:
573302
   Zkratka subjektu:
Svtjnskjzd
(4) Email:
svatojansky.ujezd@tiscali.cz
[oficiální]
podatelna@svatojanskyujezd.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://svatojanskyujezd.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493792282
[stolní]
+420724236274
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Neděle: 18:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:13:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English